21 ม.ค. 2563

กิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ ค่ายเยาวชนผู้นำ ดี เก่ง กล้า อาสาพัฒนาสังคมไทย

แกนนำนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องดที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ได้เข้าร่วมกิจกรรมเยาวชนสร้างชาติ ค่ายเยาวชนผู้นำ ดี เก่ง กล้า อาสาพัฒนาสังคมไทย ณ โรงแรม ริเวอร์เนเจอร์ ตั้งแต่วันที่ 17-19 มกราคม 2563