20 ก.พ. 2563

องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล พบ วนช. ร่วมมือภายใต้โครงการการจัดการขยะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย

คุณยิ่งยง วิทยานันท์ head of sustainable market and partnership และทีมงาน WWF เข้าพบ ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เพื่อพูดคุยถึงแนวทางความร่วมมือภายใต้โครงการการจัดการขยะในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย ซึ่งจะมีการลงนามความร่วมมือในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมละไม อาคารวิทยาลัยนานาชาติ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ WWF ประเทศไทย เป็นหน่วยงานที่มีจุดมุ่งหมายในการขยายขอบเขตความร่วมมือและการทำงานด้านอนุรักษ์ ครอบคลุมประเด็นการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์ที่อยู่ในสถานภาพเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (Critical species) อนุรักษ์ระบบนิเวศที่สำคัญและมีความเปราะบาง (Critical places) การลดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ecological Footprint) ยังให้ความสำคัญกับกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา และ การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป็นการสร้างรากฐานอันมั่นคงสำหรับการทำงานด้านอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิผล