โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน

ใบสมัคร

  ประกาศ

  ข้อมูลการใช้แบบฟอร์ม

  – นักศึกษาต้องดาวน์โหลดไฟล์เพื่อกรอกข้อมูลในเอกสารทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2
  – สามารถเลือกใช้ไฟล์ pdf หรือ word ก็ได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

  ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
  คุณ ตริตาภรณ์ บวรวัชราพันธ์ (เลข)
  โทร. 077 913 333 (กด*) ต่อ 1411

  รายชื่อสถานประกอบการ

   คู่มือฝึกประสบการณ์ (WIL)