โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำงาน

ประกาศ

ข้อมูลการใช้แบบฟอร์ม

– นักศึกษาต้องดาวน์โหลดไฟล์เพื่อกรอกข้อมูลในเอกสารทั้งแบบที่ 1 และแบบที่ 2
– สามารถเลือกใช้ไฟล์ pdf หรือ word ก็ได้ เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

ติดต่อผู้ประสานงานโครงการ
คุณ ตริตาภรณ์ บวรวัชราพันธ์ (เลข)
โทร. 077 913 333 (กด*) ต่อ 1411