26 ส.ค. 2564

การอบรมสาขาผู้ประกอบการอาหารไทย

23 สิงหาคม 2564

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน โดยมี ดร.ณภัทร นาคสวัสดิ์ รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เป็นวิทยากร ในสาขาผู้ประกอบการอาหารไทย จำนวน 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม 2564 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


IST #SRU #KohSamui