27 มี.ค. 2563

นักศึกษาจิตอาสา อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ จุดคัดกรองไวรัส

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว นำนักศึกษาหลักสูตรการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) นักศึกษาจิตอาสา อำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวต่างชาติ ณ จุดคัดกรองไวรัส ท่าเรือบางรักษ์และท่าเรือพระใหญ่ อำเภอเกาะสมุย ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว กับภารกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น