12 มี.ค. 2563

สโมสร นศ. วนช. ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสโมสรนักศึกษา และทีมสโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปี 2563 ได้ปฏิบัติหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ คณะครุศาสตร์ (หลังเก่า) ตึกอาคารกิจกรรมนักศึกษา มรส.

ข่าว นางสาวศรีสุดา  แก้วอำรัตน์
ภาพ กองพัฒนานักศึกษา