08 ก.พ. 2563

ประกาศ การเตรียมตัวสำหรับคู่รักที่เข้าร่วมกิจกรรม

✔ การจดทะเบียนสมรส
ขอให้คู่รักยืนยงทุกคู่ยื่นเอกสารลงระบบ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงสระ ห้องประชุมทุเรียนเจ้าเมือง
เอกสารที่ต้องเตรียม
1.บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)
2.ใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี) กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีการหย่า

  1. ใบเปลี่ยนชื่อ (หากมี)

*** คู่รักยืนยงที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมวันที่ 13 กพ ด้วย : ลงระบบ วันที่ 12 กพ.63 เวลาตั้งแต่ 13.00 น.-15.00 น.

*** สมัครเฉพาะคู่รักยืนยง : ลงระบบ วันที่ 13 กพ. 13.00 น. ถึง 15.00 น.

✔ การเตรียมตัว
**** รองเท้าที่พร้อมเดินไปต้นไม้คู่รัก ทางไปน้ำตก 357 เช่นรองเท้าผ้าใบ ฯลฯ