05 ก.พ. 2563

ร่วมส่งกำลังใจผ่านทางคลิปวิดีโอ ให้พี่น้องชาวอู่ฮั่น และพี่น้องชาวจีน ต่อสู้กับการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า #武汉加油 #中国加油

ร่วมส่งกำลังใจผ่านทางคลิปวิดีโอ ให้พี่น้องชาวอู่ฮั่น และพี่น้องชาวจีน ต่อสู้กับการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า #武汉加油 #中国加油

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาทางสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวสมุย สมาคมส่งเสริมการค้า การลงทุน ไทย – จีน และวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน และนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวจีนจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี (Guangxi University for Nationalities) สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกันส่งกำลังใจผ่านทางคลิปวิดีโอ ให้พี่น้องชาวอู่ฮั่น และพี่น้องชาวจีน ต่อสู้กับการระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า #武汉加油 #中国加油