อีเมลล์และบัญชี Google สำหรับนักศึกษา

ลงชื่อเข้าใช้อีเมล์นักศึกษา

 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สามารถดำเนินการเข้าสู่ระบบหลังจากลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และสามารถดำเนินการเข้าสู่ระบบใช้งานอีเมล์ ดังนี้

Username : รหัสนักศึกษา เช่น 57052514014
Password : ค่าเริ่มต้น คือ รหัสหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่น 1234567890123

 

ระบบอีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้รับการสนับสนุนจาก Google Apps for Education สามารถใช้งาน gmail โดยใช้ภายใต้โดเมน @sru.ac.thและ Application อื่นๆอีกมากมาย เช่น Google classroom , Google drive , Google calendar , Google docs , Google sheet , Google slide , Google plus , Google group , Google site , Google form , ฯลฯ

 

  • กรณีลืมรหัสผ่าน ระบบจะส่งยืนยันรหัสผ่านทาง SMS ยังโทรศัพท์มือถือ หรือ E-Mail สำรอง (ตามขั้นตอนการลืมรหัสผ่านของ Gmail)
  • ติดต่อผู้ดูแลระบบอีเมล์ของมหาวิทยาลัยฯ โทร 5118 ฝ่ายวิศวกรรมเครือข่าย คุณนิธิ ลอยชูศักดิ์ , คุณอิสริส พงษ์ธนู หรือ คุณวิสุทธ์ สุวัฒนานุกร