ข้อตกลงการร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เปิดโอกาสให้ทุกท่าน ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ และร้องเรียนเรื่องต่างๆ ผ่านระบบทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยขอให้ท่านกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งส่งตรงถึงคณบดีได้ทันที ข้อความร้องเรียนทุกฉบับจะส่งตรงถึงท่านทราบทางอีเมล ท่านอาจติดต่อกลับท่านผ่านทางอีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านได้กรอกไว้ในแบบฟอร์ม