สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

คุณสมบัติเฉพาะ สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

 1. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี
 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 3. จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 4. บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ
 5. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่
 6. สามารถเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ตั้งตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยได้
 7. ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

แนวทางประกอบอาชีพ

1. ธุรกิจที่พักแรม เช่น พนักงานโรงแรมในแผนกบริการส่วนหน้า พนักงานในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม พนักงานในแผนกแม่บ้าน พนักงานในแผนกการตลาด พนักงานในระดับผู้บริหารชั้นต้น (Supervisor) ในธุรกิจที่พักแรม ผู้ประกอบธุรกิจที่พักแรม เป็นต้น 2. ธุรกิจการบริการ เช่น พนักงานต้อนรับนักท่องเที่ยวในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พนักงานต้อนรับบนเรือสำราญ พนักงานต้อนรับแขกในร้านอาหาร พนักงานในระดับผู้บริหารชั้นต้น (Supervisor) ในธุรกิจการบริการ เป็นต้น 3. ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า พนักงานขายและการตลาด พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ พนักงานในระดับผู้บริหารชั้นต้น (Supervisor) ในธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เป็นต้น

 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

 1. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนปกติ ภาคาเรียนละ 28,700 บาท
 2. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ภาคาเรียนละ 25,100 บาท

ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ

 • หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อ.เมือง – ปีการศึกษาละ 9,000 บาท – ห้องพัดลม – เตียง 2 ชั้น พักได้ห้องละ 4 คน
 • หอพักในวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย – ภาคเรียนละ 8000 บาท – ห้องแอร์ – พักได้ห้องละ 4 คน

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ)  
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Hotel Management (International Program)  
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโรงแรม)  
ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ.(การจัดการโรงแรม)  
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Hotel Management)  
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Hotel Management)  

 

การรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบโควต้ากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 31 มี.ค. 2563

Registration for : สาขาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ)

[contact-form-7 404 "Not Found"]
สมัครเรียนตอนนี้

Share This Course