วิชาเอกการโรงแรม

วิชาเอกการโรงแรม

 

คุณสมบัติเฉพาะ วิชาเอกการโรงแรม

 1. สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดี
 2. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพื้นฐานได้
 3. จบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
 4. บุคลิกภาพดี มีจิตบริการ
 5. มีความสนใจทางด้านการโรงแรม
 6. สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมได้
 7. สามารถเดินทางไปศึกษานอกสถานที่ตั้งตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยได้
 8. ผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

แนวทางประกอบอาชีพ

วิชาเอกการโรงแรม สามารถทำงานได้ทั้งในระดับปฏิบัติการและผู้บริหารระดับต้นในธุรกิจที่พักแรม ร้านอาหาร สปา เช่น พนักงานต้อนรับ ผู้ช่วยพ่อครัว พ่อครัว พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ พนักงานสปา พนักงานต้อนรับในสปา เป็นต้น รวมถึงการประกอบธุรกิจส่วนตัวที่พักแรม ร้านอาหารและสปา  

ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

1.ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 )

  รายละเอียด ค่าใช้จ่าย
1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 12,000 บาท
2 ค่าเครื่องแบบ

 • ค่าชุดสูท 1 ชุด
 • ป้ายชื่อ
 • เน็คไท/ผ้าพันคอสำหรับเครื่องแบบหญิง
ชาย 2,800 บาท หญิง 3,000 บาท
3 ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500 บาท
4 ค่ากิจกรรม 300 บาท
5 ค่าคู่มือนักศึกษาแรกเข้า 200 บาท
6 ค่าประกันอุบัติเหตุ (จ่ายปีละ 1 ครั้ง) 150 บาท
  รวม 15,950 บาท

*หมายเหตุ: 1) ค่าเครื่องแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 2) ค่าเครื่องแบบดังกล่าวยังไม่รวมค่าชุดปฏิบัติการ

2. ค่าธรรมเนียม ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 – ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

 

รายละเอียด

ค่าใช้จ่าย

1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ต่อภาคเรียน 12,000 บาท
2 ค่ากิจกรรม ปีละ 300 บาท
3 ค่าประกันอุบัติเหตุ ปีละ 150 บาท

 

3. ค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ

3.1 หอพักในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อ.เมือง – ปีการศึกษาละ 9,000 บาท – ห้องพัดลม – เตียง 2 ชั้น พักได้ห้องละ 4 คน

3.2 หอพักในวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย – ภาคเรียนละ 8,000 บาท – ห้องแอร์ – พักได้ห้องละ 4 คน

 

สถานที่จัดการเรียนการสอน

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

 

ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
  ภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in Hospitality Industry Management
ชื่อปริญญา
  ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)
  ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.บ. (การจัดการอุตสาหกรรมบริการ)
  ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (Hospitality Industry Management)
  ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (Hospitality Industry Management)

 

 

การรับสมัคร

รับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบโควต้ากลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://reg.sru.ac.th/registrar/apphome.asp

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 – 31 มี.ค. 2563

Registration for : วิชาเอกการโรงแรม

[contact-form-7 404 "Not Found"]
สมัครเรียนตอนนี้

Share This Course