ติดต่อวิทยาลัย

ข้อมูลติดต่อ

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
เลขที่ 36 หมู่ 6 ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84320
โทรศัพท์ : 077 913 333 (กด *) ต่อ 1411
โทรสาร อ.เกาะสมุย : 077 913 384
อีเมล์ : inter@sru.ac.th

    ส่งข้อความติดต่อ