29 พ.ค. 2563

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมกับสภากาชาดไทย อำเภอเกาะสมุย รับบริจาคโลหิตสู้ COVID-19

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับกิจกรรม บริจาคโลหิตสู้ COVID-19 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 จัดโดยวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมกับสภากาชาดไทย อำเภอเกาะสมุย”รับบริจาคโลหิต” ?️ ?️ ? ? ?️

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น 3 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดี อาจารย์จารีย์ พรหมณะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับผู้บริจาค โดยยอดผู้ลงทะเบียนให้บริจาคโลหิต 46 คน ได้รับเลือดบริจาคจำนวน 37 ถุง ❤️??  

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ขอเป็นตัวแทนขอบพระคุณทุกท่านที่มีเจตนารมณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยไว้ ณ โอกาสนี้ ??

❤️❤️❤️