03 ก.พ. 2563

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน ร่วมงานวันสถาปนาหน่วย

นักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมงานวันสถาปนาหน่วย ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 4 ประจำพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งครบรอบปีที่ 27 ณ ค่ายวิภาวดีรังสิต จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 โดยทำหน้าที่บริการเสิร์ฟอาหารให้กับแขกชั้นผู้ใหญ่ที่มาร่วมงาน