คำถามที่พบบ่อย

จะเปิดรับสมัครเมื่อไหร่?

ช่วงเวลาการเปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ทางวิทยาลัยฯ จะประกาศช่วงเวลาการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ พร้อมรายละเอียดการสมัคร

อยากเรียนวันเสาร์ อาทิตย์ ที่ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มีสาขาอะไรที่เรียนวันเสาร์ อาทิตย์ ได้บ้าง

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว รับนักศึกษาเข้าตามโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (กศบท) ใน 2 สาขาวิชาคือ

  1. วิชาเอกการโรงแรม 2 กลุ่มเรียน เรียน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อ. เกาะสมุย
  2. วิชาเอกการท่องเที่ยว 2 กลุ่มเรียน เรียน อ.เมือง 1 กลุ่มเรียน และเรียน ณ อ.เกาะสมุย 1 กลุ่มเรียน

มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละหลักสูตรหรือไม่?

ค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตรสามารถดูได้บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยในหน้า “รับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว” และรายละเอียดค่าใช้จ่ายสามารถดูได้จากในหน้าของแต่ละสาขาวิชา หรือวิชาเอกนั้นๆ

อยากทราบคุณสมบัติแต่ละสาขา ว่าจะสามารถสมัครเรียนได้หรือไม่?

สามารถดูคุณสมบัติการรับสมัครฯ ได้ที่รายละเอียดของแต่ละสาขา โดยไปที่เมนู “หลักสูตร” บนเมนูหลักของเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

    ส่งข้อความติดต่อ