09 ก.ค. 2563

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ขับเคลื่อนผู้ประกอบการชุมชน OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนหินลาด อำเภอเกาะสมุย

ในวันที่ 9 กรกฏาคม 2563 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหาผู้ประกอบการชุมชน (Champ) และทดสอบโปรแกรม ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหาร ผู้ประกอบการชุม ให้มีความพร้อมในการสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของหมู่บ้าน โดยมี อาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ และอาจารย์ ดร.มัลลิตา ชูติระกะ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อำเภอเกาะสมุย เป็นวิทยากร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการค้นหา ผู้ประกอบการชุมชน พัฒนา Product Story เตรียมความพร้อมสู่การเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ปี 2563 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเกาะสมุย ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

? ?‍♂️ ?‍♀️