24 ก.ย. 2563

วนช.ร่วมกำหนดยุทธศาสตร์หาทางออกหลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19

ในวันที่ 24 กันยายน 2563 ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทน…เข้าร่วมการประชุมทบทวน พูดคุย กำหนดยุทธศาสตร์หาทางออก การจัดการสถานการณ์ต่างๆ และปัญหาที่เกิดขึ้นระยะยาวของเกาะสมุย หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด 19 ร่วมกับ…ภาคประชาชนและภาคีด้านการท่องเที่ยวเกาะสมุย สมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชน หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง
การเสวนาดังกล่าวดำเนินงาน โดยสำนักสื่อสารและภาคีสัมพันธ์ ไทยพีบีเอส ณ โรงแรมแฟร์เฮ้าส์บีชรีสอร์ท อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรืธานี

👍