29 มิ.ย. 2563

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 2563

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.เกาสมุย จ.สุราษฎร์ธานี

#เข้าวัดแบบปลอดภัย ใส่แมส ล้างมือ เว้นระยะห่าง

??