17 มิ.ย. 2563

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว จัดสรรห้องเรียนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์

ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 นายธนาคม รื่นพานิชย์ เลขานายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย ปลัดเทศบาล และคณะ เข้าพบปะพูดคุย กับ ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เพื่อหารือแนวทางในการใช้ห้องเรียนของวิทยาลัยฯ ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประภาตธรรมคุณ ในระหว่างรอการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนของโรงเรียน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย โดยมีนายยรรยง ศรีฟ้า หัวหน้าสำนักงานฯ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพูดคุย ให้การต้อนรับและนำชมห้องเรียนและสถานที่

— ?? —