10 มี.ค. 2564

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อินทรียา หลีกันชะ

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อินทรียา หลีกันชะ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Sciences du Langage จาก University Rennes 2 สาธารณรัฐฝรั่งเศส