12 มิ.ย. 2557

อบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ประจำหลักสูตร “การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557” ณ ตาลคู่บีชรีสอร์ท 10-11 มิ.ย. 2557

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการอาจารย์ประจำหลักสูตร “การประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557” ณ โรงแรม ตาลคู่ บีช รีสอร์ท วันที่ 10-11 มิถุนายน 2557

{AG rootFolder=”/images/gallery/” thumbWidth=”150″ thumbHeight=”100″ thumbAutoSize=”none” arrange=”priority” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”808080″ highliteColor=”fea804″ frame_width=”500″ frame_height=”300″ newImageTag=”1″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”1″ paginImagesPerGallery=”20″ albumUse=”1″ showSignature=”0″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”slimbox”}KnowledgeManagement-2557{/AG}

ใส่ความเห็น