วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558
10 ต.ค. 2557

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มกราคม 2558
รายละเอียดการรับสมัคร : ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ปีการศึกษา 2558

มีปัญหาในการใช้ระบบรับสมัครออนไลน์ แจ้งได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077 913 333 ต่อ 679 หรือ 077 355 688
หรือติดต่อผู้ดูแลระบบผ่านทางระบบรับสมัคร ในวัน และเวลาราชการ

ใส่ความเห็น