21 พ.ค. 2563

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤต COVID 19

ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต สู้วิกฤต COVID 19 ให้แก่สภากาชาดไทย อำเภอเกาะสมุย ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00น. ณ ห้องประชุมเฉวง ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

คุณสมบัติของผู้บริจาคเลือด

👉อายุ 18 – 60 ปี
👉น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 45 กิโลกรัม
👉สุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ ลมชัก
👉นอนหลับอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
👉ควรรับประทานอาหารก่อนบริจาคเลือดภายใน 4 ชั่วโมง
👉ไม่อยู่ในระหว่างกินยาปฏิชีวนะ หรือยากันเลือดแข็ง
👉ไม่ได้รับการถอนฟันภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการบริจาคเลือด รวมทั้งไม่มีบาดแผลสด หรือแผลติดเชื้อตามร่างกาย
👉ไม่มีประวัติเคยเป็น หรือตรวจพบเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี ซี หรือเชื้อโรคเอดส์
👉ไม่มีประวัติเป็นโรคมาลาเรียในระยะเวลา 3 ปี
👉ไม่มีประวัติเป็นผู้เสพยาเสพติดชนิดใช้เข็มฉีด
👉ไม่มีประวัติความเจ็บป่วยที่มาจากการบริจาคเลือดอันก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเอง
👉ผู้หญิงไม่อยู่ในระหว่างการมีประจำเดือน ตั้งครรภ์ ให้นมบุตร

มาตรการป้องกันและคัดกรองผู้บริจาคโลหิต ดังนี้

✔️ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย 😷😷
✔️ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน อุณหภูมิต้องไม่เกิน 37 องศาเซลเซียส
✔️มีการจัดสถานที่แบบ Social distancing
✔️ทำแบบประเมินความเสี่ยง COVID-19