ผาเปิดใจ ต.ท่าแซะ จ.ชุมพร
06 ก.ค. 2560

วิทยาลัยนานาชาติ ลงพื้นที่ 10 แหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ จังหวัดชุมพร

ผาเปิดใจ ต.ท่าแซะ จ.ชุมพรเมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่จังหวัดชุมพร รวบรวมข้อมูล 10 แหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่ พร้อมทั้งจัดประชุมสัมมนาผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ 1 ในโครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application Software) แหล่งท่องเที่ยวแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS Bases)

พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทยได้แก่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง ตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินเดีย ในบริเวณภาคใต้ของประเทศไทย มี ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ประกอบด้วย พื้นที่ราบ ป่าไม้ ภูเขา หาดทราย น้ำตก ถ้ำ ทะเลสาบ และกลุ่มเกาะในท้องทะเลอ่าวไทย มีเทือกเขาที่สำคัญได้แก่ เทือกเขานครศรีธรรมราช มีแม่น้ำสายสำคัญ หลายสายไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำพุมดวง แม่น้ำตาปี แม่น้ำปากพนัง นอกจากความโดดเด่นด้านภูมิศาสตร์แล้ว ภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทยยังมีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นที่มาของวิถีชีวิตวัฒนธรรมที่น่าสนใจ

จากลักษณะทางภูมิศาสตร์และร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทำให้พื้นที่กลุ่มจังหวัด สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง มีชุมชนที่มีความโดดเด่นในเรื่องการท่องเที่ยวทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชุมชนที่สามารถนำมาเสนอขายทางด้านการท่องเที่ยวได้หลากหลาย อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาตามพฤติกรรมและรสนิยมของนักท่องเที่ยว เทคโนโลยีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไปข้างหน้า ซึ่งมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งทุกๆ การพัฒนายังมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อสถานที่ และวิธีการท่องเที่ยว อีกทั้งวิธีการจองการเดินทางและบริการ อื่นๆ เทคโนโลยีถูกผสมกลมกลืนกับชีวิตประจำวันของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ด้วยการพัฒนาต่างๆ เช่น การเพิ่มขึ้นของโทรศัพท์มือถือ Smart Phone และ Tablet 

ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ เทคโนโลยีจึงมีบทบาทในอนาคตอย่างมาก ในการยกระดับประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวของนักเดินทาง บริการบอกตำแหน่งสถานที่ (Location-based services)

ช่วยยกระดับให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการ สามารถค้นหาตำแหน่งของสถานที่ปลายทาง พร้อมกับสามารถติดตามและโต้ตอบกับนักท่องเที่ยวได้ ทำให้ทั้งสองฝ่ายได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและแม่นยำกว่า ทำให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจในบริการ โลกปัจจุบันที่อยู่ในช่วงรอยต่อของการพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ แม้ว่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีการใช้กันอย่างกว้างขวางในภาคการท่องเที่ยวแต่ก็ยังไม่ครอบคลุมในทุกภาคส่วน(อนาคตของเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว, 2557)

เห็นได้ชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารถือได้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นในภาคการท่องเที่ยว เนื่องจากถ้าปราศจากข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น จะทำให้แรงกระตุ้นของลูกค้าและความสามารถในการจองการเดินทางถูกจำกัดอย่างมาก กิจกรรมทางเศรษฐกิจบางอย่าง เช่น การผลิต (generation), การรวบรวม (gathering), การจัดการ(processing), การใช้ประโยชน์ (application) และการสื่อสาร (communication) ของข้อมูล สำคัญในการปฏิบัติการต่างๆ ในภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวต้องการข้อมูลก่อนการเดินทางในการช่วยวางแผนและเป็นตัวเลือกรวมทั้งต้องการข้อมูลที่เป็นรายละเอียดระหว่างการเดินทางเพื่อเป็นแนวทางในการท่องเที่ยวแบบอิสระ การจัดการเรื่องที่พัก การเดินทางและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การวิจัยแสดงให้เห็นว่ายิ่งระดับความเสี่ยงทางการรับรู้มีมากขึ้นเท่าไร นักท่องเที่ยวก็จะหาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อโปรแกรมการท่องเที่ยวมากขึ้นเท่านั้น(แนวโน้มของเทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว, 2557)

จากศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่ภาคใต้ตอนบนฝั่งอันดามัน และโอกาสในการนำเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของพื้นที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยวจึงเห็นความจำเป็นที่จะจัดโครงการสื่อฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (Application Software) แหล่งท่องเที่ยวชุมชนแปลกใหม่โดยใช้ฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์ (GIS Based) สำหรับพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนฝั่งอ่าวไทย ได้แก่สุราษฎร์ธานี ชุมพร นครศรีธรรมราช และพัทลุง เพื่อเอื้อให้ต่อการเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างเป็นระบบและครอบคลุมในพื้นที่โดยกำหนดให้มีกิจกรรมย่อยของแต่ละจังหวัด

 

{AG rootFolder=”/images/gallery/” thumbWidth=”150″ thumbHeight=”100″ thumbAutoSize=”none” arrange=”priority” backgroundColor=”ffffff” foregroundColor=”808080″ highliteColor=”fea804″ frame_width=”500″ frame_height=”300″ newImageTag=”1″ newImageTag_days=”7″ paginUse=”1″ paginImagesPerGallery=”25″ albumUse=”1″ showSignature=”0″ plainTextCaptions=”1″ ignoreError=”1″ ignoreAllError=”0″ template=”classic” popupEngine=”slimbox”}gis_chumphon{/AG}

ใส่ความเห็น