16 พ.ค. 2561

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เข้าพบปะหารือและเยี่ยมเยียนคณะผู้บริหาร คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยยู่หลิน (Yulin Normal University)

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เข้าพบปะหารือและเยี่ยมเยียนคณะผู้บริหาร คณะภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยยู่หลิน (Yulin Normal University) โดยมีการหารือในประเด็น การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการและ และนักศึกษาในลักษณะความร่วมมือทางวิชาการ

เพิ่มเติม : http://www.ylu.edu.cn/html/2018/0508ybdt/17763.html