26 ส.ค. 2564

วนช.เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์

วันที่ 25 สิงหาคม 2564

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

.
จาก..พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในประเด็นการจัดการเรียนสอน การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น และการขับเคลื่อนวิศวกรสังคมในห้วงสถานการณ์โควิด
.
โดยมี
-* นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ
-* นายวิชัย ศรีขวัญ นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงาน
-* พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมรับฟังการนำเสนอ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โปรแกรม Zoom meeting
.

IST #SRU