30 มิ.ย. 2564

วนช.มรส. ให้การต้อนรับ รมต.กระทรวงสาธารณสุข

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ รมต.กระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมจุดฉีดวัคซีนโควิด19 ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เกาะสมุย.

>> วันที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กระบวนการจัดการหน่วยบริการวัคซีน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย”

โดยมีนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายธีระพงศ์ ช่วยชู นายอำเภอเกาะสมุย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย นายรัชชพร พูลสวัสดิ์ นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยและภาคีที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับพร้อมนำตรวจเยี่ยมและร่วมให้ข้อมูลต่างๆในการดำเนินงาน

“หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีน โควิด-19” แห่งนี้ เป็นความร่วมมือของ อำเภอเกาะสมุย วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย เทศบาลนครเกาะสมุย สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย โรงพยาบาลเกาะสมุย โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย โดยเปิดเป็นจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกโรงพยาบาล สำหรับประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลบ่อผุด และพื้นที่ใกล้เคียง

#อำเภอเกาะสมุย#สมุยoneteam#เกาะสมุยร่วมใจ
#ฉีดวัคซีนช่วยชาติ
#สร้างภูมิคุ้มกันหมู่#ป้องกันไวรัสโควิด19