08 มี.ค. 2561

ตรวจสอบและประเมินผลงานคณบดี วันที่ 5-7 มีนาคม 2561

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ในวันที่ 5-7 มีนาคม 2561