30 เม.ย. 2561

ประกาศ ใช้ระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้อินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติฯ อ.เกาะสมุย

ประกาศ ใช้ระบบยืนยันตัวตนเข้าใช้อินเตอร์เน็ต สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติฯ อ.เกาะสมุย

ขณะนี้ทางวิทยาลัยฯ ได้ปรับปรุงระบบอินเตอร์เน็ตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งบริเวณหอพักนักศึกษา และอาคารเรียนของวิทยาลัยฯ ในการนี้มหาวิทยาลัยต้องเปิดใช้ระบบยืนยันตัวตน ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

โดยนักศึกษาสามารถใช้รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านที่ได้รับตอนลงทะเบียนเข้าศึกษา เข้าระบบได้ และเปลี่ยนรหัสผ่านได้ที่ เว็บไซต์วิทยาลัย เมนู บริการนักศึกษา เปลี่ยนรหัสผ่าน SRU Passport” 

กรณีไม่สามารถเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนได้ สามารถแจ้งในแบบสำรวจด้านล่างนี้ ทางมหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการตรวจสอบและแจ้งกลับไปยังอีเมลล์แอดเดสที่นักศึกษาให้ไว้

แบบรับแจ้งไม่สามารถเข้าสู่ระบบยืนยันตัวตนได้ : https://goo.gl/forms/Axs48RQkhCOwGd0f2

 

ข้อมูลระบบยืนยันตัวตนเพิ่มเติม : http://www.arit.sru.ac.th/arit-service/network-service/90-sru-authentication.html