แก้ I 1/2560
19 ก.พ. 2561

นศ.ติด I ภาคเรียน 1/60 ติดต่อแก้ I ตามปฏิทินวิชาการ (ด่วน)

นักศึกษาที่ติด I ในภาคเรียน 1/2560 ติดต่อขอแก้ I ที่อาจารย์ผู้สอน

ในรายวิชานั้นๆ ภายในกำหนดการตามปฏิทินวิชาการ (ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2561)

แก้ I 1/2560