12 ก.พ. 2562

ขอเชิญศิษย์เก่าการบิน วนช. ร่วมพิธีติดบั้งเลื่อนชั้นปี สานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้องการบิน ประจำปี 2562

ขอเชิญศิษย์เก่าสาขาวิชาธุรกิจการบิน วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมพิธีติดบั้งเลื่อนชั้นปี สานสัมพันธ์รุ่นพี่-รุ่นน้องการบิน ประจำปี 2562
ในวันพฤหัสบดี ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ห้องเฉวง วิทยาลัยนานานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย
เวลา 10.00- 12.00 น.