ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมและฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการบริการในร้านอาหารและโรงแรม
02 ก.ค. 2557

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมและฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการบริการในร้านอาหารและโรงแรม

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมและฝึกทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการบริการในร้านอาหารและโรงแรม

 
ตารางการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการบริการในโรงแรมและร้านอาหาร (30 ชั่วโมง)

วันที่

เวลา

เนื้อหา

1

9.00-12.00

การจองโต๊ะอาหารทางโทรศัพท์

ถามความต้องการของลูกค้า เช่น จำนวนคน เวลา บริเวณที่ลูกค้าต้องการนั่ง

 

13.00-16.00

รายการอาหาร และ เครื่องดื่ม

อธิบายลักษณะอาหาร

2

9.00-12.00

การรับออเดอร์จากลูกค้า

 

13.00-16.00

การเรียกเก็บเงิน และ วิธีการจ่ายเงินแบบต่าง ๆ

3

9.00-12.00

ลักษณะห้องพักในโรงแรมแบบต่างๆ และ สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม

 

13.00-16.00

การจองห้องพักทางโทรศัพท์

4

9.00-12.00

นำลูกค้าเข้าสู่ห้องพัก และ อธิบายสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ภายในห้องพัก

 

13.00-16.00

ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเข้าพัก เช่น สิ่งต่าง ๆ ภายในห้องพักใช้งานไม่ได้

5

9.00-12.00

เมื่อลูกค้าแจ้งออกจากโรงแรม

 

13.00-16.00

ทดสอบ


7-11 ก.ค. 57 : ภาษาอังกฤษ , ภาษาเยอรมัน , ภาษาฝรั่งเศส
14-18 ก.ค.57 : ภาษาจีน, ภาษาญี่ปุ่น,ภาษาเกาหลี, ภาษารัสเซีย

หมายเหตุ
1. ผู้เข้าอบรมสามารถเลือกอบรมได้หลายภาษาหากวันและเวลาในการอบรมไม่ตรงกัน
2. รับจำนวน 30 คน ต่อภาษา
3. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม

วิธีการสมัคร
1. สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ ชั้น 1 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
2. ส่งโทรสาร (FAX) ใบสมัคร ไปที่หมายเลข 077 355 688 
* สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 077 355 688

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร : แบบตอบรับเข้าร่วม โครงการ “ฝึกทักษะภาษาต่างประเทศ”

ใส่ความเห็น