29 พ.ค. 2557

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ และสาขาวิชาธุรกิจการบิน

นักศึกษาใหม่

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และการบริการระหว่างประเทศ
                                     และสาขาวิชาธุรกิจการบิน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

    ๑.      สำหรับนักศึกษาใหม่

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

๑๕ ก.ค. ๕๗ (ช่วงเช้า)

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

หอประชุมวชิราลงกรณ

๑๕ ก.ค. ๕๗ (ช่วงบ่าย)

เดินทางไป ณ วิทยาลัยฯ อำเภอเกาะสมุย

วิทยาลัยฯ อำเภอเกาะสมุย

๑๖ ก.ค. ๕๗

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เกาะสมุย

ปีการศึกษา2557

วิทยาลัยฯ อำเภอเกาะสมุย

๑๗ – ๑๘ ก.ค. ๕๗

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์รุ่นพี่รุ่นน้อง

วิทยาลัยฯ อำเภอเกาะสมุย

๒๑ – ๒๕ ก.ค. ๕๗

กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปรับพื้นฐาน

วิทยาลัยฯ อำเภอเกาะสมุย


๒.     
สำหรับผู้ปกครอง

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม

สถานที่

๑๕ ก.ค. ๕๗ (ช่วงเช้า)

ประชุมชี้แจงผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่

– สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

และการบริการระหว่างประเทศ

– สาขาวิชาธุรกิจการบิน

เรื่อง “กฏระเบียบการอยู่หอพัก”

ห้องศรีวิชัย

อาคารกาญจนาภิเษก

 

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาเตรียมเสื้อผ้า ชุดกีฬา (เสื้อยืดสีดำ กางเกงวอร์มสีดำที่ใช้ในการทำกิจกรรม)
และอุปกรณ์ต่างๆที่จะนำเพื่อเข้าหอพัก ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย 
ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

          

ใส่ความเห็น