23 เม.ย. 2563

นักศึกษาจาก Budapest เสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม

Miss Zsanett Hortobagyi และ Miss Lili Borsanyi นักศึกษาจาก Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and Tourism ได้เสร็จสิ้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม ในแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ของโรงแรม  First Bungalow beach Resort อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2563 รวมระยะเวลาร่วม 3 เดือน นักศึกษาดังกล่าวฝึกงานอยู่ภายใต้การดูแลฝึกฝนโดนคุณศักดิ์อรุณ แก้วเถื่อน ผู้จัดการทั่วไปของโรงแรม และการให้คำปรึกษาในการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยโดยอาจารย์จิตรี ไทรทองผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

         นักศึกษาทั้งสองคนเสร็จสิ้นภารกิจการฝึกงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเดินทางกลับจากเกาะสมุยในวันที่ 23 เมษายน และจะเดินทางกลับไปยังประเทศฮังการีในวันที่ 24 เมษายน2563 

          Miss Zsanett Hortobagyi และ Miss Lili Borsanyi  เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กับ Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and Tourism ประเทศฮังการี ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโรงแรม