รับสมัคร 2563
20 พ.ย. 2562

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 รอบแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

สมัครออนไลน์ 2-16 ธันวาคม 2562

ข้อมูลหลักสูตรที่มรส. เปิดรับ