04 พ.ย. 2562

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย

วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย

วันนี้ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว และคุณศุภัจฉรีย์ นวกิจไพฑูรย์ ผู้อำนวยการกองกลาง พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2562 ณ วัดสว่างอารมณ์ อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนบูรณะวัดสว่างอารมณ์