เกาะพะลวย

ในปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้วางกรอบงานบริการวิชาการ ไว้เพื่อตอบสนองนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยจัดทำฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวใน3พื้นที่ คือพื้นที่เกาะพะลวย หาดนางกำ และพื้นที่อำเภอเวียงสระ

จุดชมวิว

จุดชมวิว

การเดินทางไปยังเกาะพะลวยเราสามารถเดินทางมายังเกาะโดยเรือโดยสาร ดอนสัก-เกาะพะลวย ออกเวลา 13.00น. และ เกาะพะลวย-ดอนสัก เรือออกเวลา 06.00 น. อัตราค่าโดยสาร ท่านละ 150 บาท

การเดินทางไปยังเกาะพะลวย

สำหรับที่พักบนเกาะพะลวยก็สามารถเลือกพักได้ตามอัตรากำลังของแต่ละกลุ่มนักท่องเที่ยว เช่นรีสอร์ท พะลวย Eco รีสอร์ท ติดต่อ ผอ.พล 0854784035 อ่างทองรีสอร์ท ติดต่อ 0851502521 พะลวยโฮมสเตย์ ติดต่อพี่บัว 0971351722 หรือจะมานอนกางเต้นท์ ก็สามารถทำได้ติดต่อพี่นา 0828013125

กิจกรรมท่องเที่ยว นักท่องสามารถศึกษาธรรมชาติวิถีชีวิตชาวประมง ตกปลา ดูนก และท่องเที่ยวหมู่เกาะอ่างทอง ได้เช่นกัน

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ อ่าวสองพี่น้อง เกาะพะลวย

หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ อ่าวสองพี่น้อง เกาะพะลวย

ถ้ำคอม้าเกาะพะลวย

ถ้ำคอม้าเกาะพะลวย

Information

Find More