วนช.ร่วมบริการวิชาการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวสุราษฎร์ธานี เฉลิมพระเกียติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ภายใต้โครงการสร้างแบรนด์สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีเที่ยวได้ทั้งปี วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ร่วมผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยว ระยะแรก 65 แหล่งในจังหวัดสุราษฎร์ฺธานี ภายใต้ความร่วมมือ มหาวิทยาลัยฯ และสำนักงานท่องเที่ยวกีฬาจังหวัดสนับสนุนงบประมาณ

จากการประชุมทีมงาน ในววันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องช่อม่วง ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เพื่อวางกรอบการทำงานพร้อมกำหนดทีมงานในการดำเนินโครงการ ได้ข้อสรุป คือ ในการทำงานโครงการนี้ มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริการวิชาการจะเป็นผู้ประสานงานและแต่งตั้งกรรมการดำเนินงาน

Image_6a0b13dดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวว่า ทางกองบริการวิชาการได้เชิญผู้แทนจากวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ผู้แทนจากสำนักวิทยบริการและสารสนเทศ และผู้แทนจากฝ่ายพัสดุ มาร่วมหารือเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 65 แหล่งใน จ.สุราษฎร์ธานี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระชนมายุ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของ จ.สุราษฎร์ธานี และยังเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายัง จ.สุราษฎร์ธานี อีกด้วย ที่ประชุมมีมติให้ทั้งสามภาคส่วนเร่งดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานที่ได้ทำร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา จ.สุราษฎร์ธานี

Image_460a040

ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ผู้เข้าร่วมการประชุม มีความยินดีและเป็นเกียรติที่ร่วมในกิจกรรม โครงการดังกล่าวโดยทางวิทยาลัยฯ ก็ได้ดำเนินการในประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ในรูปแบบต่างๆ และมีข้อมูลบางส่วนอยู่บ้างแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่จะมีช่องที่ทางในการประชาสัมพันธ์ และต่อยอดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว

Image_4ca5f41สำหรับโครงการดังกล่าวคณะทำงานมีเวลาในการทำงาน 210 วัน เพื่อให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คือ มีเว็ปไซด์ประชาสัมพันธ์ 65 แหล่งท่องเที่ยว สุราษฎร์ธานี และแผ่นพับประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.