คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาศัยภาพและมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเมืองโบราณเวียงสระ

นายธนาวิทย์ บัวฝ้าย หัวหน้าชุดโครงการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมด้วยนายไพบูลย์ นุ้ยเจริญ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเวียง ได้ต้อนรับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ วัดเวียงสระ อ.บ้านส้อง จ.สุราษฎร์ธานี  จากการลงพื้นที่คณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการที่วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้รับงบประมาณจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดจัดกิจกรรมเป็น 2 กิจกรรมคือ การจัดทำห้องนิทรรศการและเก็บวัตถุโบราณ ของเมืองโบราณเวียงสระ และการจัดอบรมมัคคุเทศก์ต่างประเทศ ซึ่งทั้ง 2 กิจกรรมจะดำเนินการในไตรมาส 3 และเสร็จสิ้นในไตรมาส 4 ของปีงบประมาณ 2562