22 มิ.ย. 2563

“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2563”

กำหนดการ แพร่ภาพสดผ่านสื่อออนไลน์
“ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2563”
วันที่ 25 มิถุนายน 2563
เพจเฟสบุ๊ค International School of Tourism (Suratthani Rajabhat University)
****************************************************

✏️08.30 วีดีโอแนะนำการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ ผ่านเพจเฟสบุ๊ค International School of Tourism (Suratthani Rajabhat University)
✏️09.30 พิธีกร พูดคุย ทักทายผู้รับชม
✏️09.45 แนะนำผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยฯ
✏️10.25 กล่าวเปิดและให้โอวาท โดย ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
✏️10.55 รายละเอียดเรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนและวัดผล โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
✏️11.10 รายละเอียดเรื่อง แนวการปฏิบัติงานกิจกรรม กฎระเบียบ ทุนการศึกษา สวัสดิการนักศึกษา และงานประกันคุณภาพที่นักศึกษาควรรู้ โดย รองคณบดีพัฒนานักศึกษา
✏️11.40 วีดีโอแนะนำวิทยาลัยฯ ในพื้นที่ อำเภอเมือง และอำเภอเกาะสมุย
✏️12.00 เวทีพูดคุยตอบข้อสักถามนักศึกษาใหม่ โดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ รองคณบดีพัฒนานักศึกษา
✏️13.30 นักศึกษาใหม่ ปี 2563 เข้าพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาตามกลุ่มเรียน

💜💜