07 ก.พ. 2563

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 2563 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตาพื้นที่

สมัครออนไลน์ 6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563

ข้อมูลหลักสูตรที่มรส. เปิดรับ