10 มิ.ย. 2562

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 กรุณาตรวจสอบประวัติ และส่งรูปชุดครุย หากในระบบยังไม่ใช่รูปชุดครุย

ข่าวประกาศจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 กรุณาตรวจสอบประวัติในระบบบริการการศึกษา บัณฑิตที่ไม่มีรูปชุดครุยในระบบ สามารถส่งรูปชุดครุยได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน หรือ tabian.sru@gmail.com

ตรวจสอบรูปในระบบบริการการศึกษา

ติดต่อสอบถาม โทร. 086 945 3413 หรือ เฟสบุ๊ค Inbox Anne’s k. Rattanawit

หมายเหตุ ให้บัณฑิตสแกนเป็นรูปภาพส่งมาทาง E-mail