12 มี.ค. 2563

ประกาศการจัดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี แนวปฏิบัติการจัดสอบปลายภาค นักศึกษาภาคปกติ อันเนื่องมาจากภาวการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Download