26 ธ.ค. 2562

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Budapest Business School.

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and Tourism ประเทศฮังการี ประจำปี 2563

วิทยาลัยนานาชาติจึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการดังไฟล์เอกสารแนบ