12 ม.ค. 2563

ประกวด Miss International Koh Samui นศ. วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไปครอง ด้วยความสามารถพูดได้ 5 ภาษา

เทศกาลแห่งความสุขเพื่อส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2563  วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ร่วมกิจกรรมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเกาะสมุย ภายใต้ชื่อกิจกรรม “สวัสดีปีใหม่ ประชารัฐสุขใจ คนไทยยิ้มได้ Happy New Year 2020” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างการรับรู้และเผยแพร่การดำเนินงานตลาดประชารัฐและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง

ในวันที่ 30 ธันวาคม 2562 อาจารย์ศันสนีย์ วงศ์สวัสดิ์ อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว ได้ส่งนักศึกษาชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Miss International Koh Samui (สาวงามนานาชาติประชารัฐเกาะสมุย) ได้แก่ 1) น้อง Julie ชาวเวียดนาม 2) น้อง Lulu ชาวจีน และ 3) น้อง Chloé ชาวฝรั่งเศส เข้าประกวดประชันความงามบนเวที ผลการประกวด Miss International Koh Samui น้อง Miss Chloé Sola อายุ 18 ปี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ไปครอง ด้วยความสามารถพูดได้ 5 ภาษา โดยได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย