14 ม.ค. 2563

จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาผู้ประกอบการอาหารไทย

วันที่ 9 มกราคม 2563 ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุย ได้จัดทดสอบมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1 ได้มีผู้เข้ารับการทดสอบจำนวน 6 ท่าน สอบผ่านได้ตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนด จำนวน 4 ท่าน