06 ก.ค. 2561

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนเข้าพรรษา

ขอเชิญชวน  บุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดสว่างอารมณ์ อำเภอเกาะสมุย  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

เริ่มลงทะเบียนได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 08.30 น.  ***งานนี้มี Serial Key ให้แน่นอน