02 ส.ค. 2562

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯเสด็จไปทรงเยี่ยมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯเสด็จไปทรงเยี่ยมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

วันพฤหัสบดีที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จไปทรงเยี่ยมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ พรุเฉวง ตำบลบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี


ดร.จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสาขาธุรกิจการบิน สาขาการโรงแรม และสาขาการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ) นับร้อยคน ร่วมเข้าเฝ้าฯรับเสด็จต้อนรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ​ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา​ นเรนทิราเทพยวดี​ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร​ มหาวัชรราชธิดา และพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ เสด็จทรงงาน เป็นผู้นำจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ และประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาร่วมทำงานจิตอาสา


ในกิจกรรมดังกล่าวนอกจากนักศึกษาและบุคลากรได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์พรุเฉวงแล้ว ยังได้มีส่วนร่วมในการเข้าเฝ้าและถวายงานประกอบอาหารอย่างใกล้ชิด เพื่อแจกจ่ายแก่ประชาชนที่มาทำงานจิตอาสา สร้างความประทับใจและยังความปลาบปลื้มใจเป็นล้นพ้นแก่นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี